develop free website

สร้าง QR Code สินค้าและบริการแบบง่ายๆ

สามารถนำ QR Code ซึ่งเป็นแบรนด์ของตัวเอง ไปติดแสดงหน้าสินค้าหรือหน้าร้าน 
พร้อมลิงค์ที่สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายๆ ไม่ว่าลิงค์จะยาวขนาดไหน
สามารถทำให้ลิงค์นั้นสั้นลงด้วยการทำ SHORTEN URL ด้วยระบบที่ทันสมัย
พร้อมสถิติการเข้าเยี่ยมชมข้อมูลของท่าน

บริการของเรา

ย่อ url ให้สั้นลงด้วย go-to.link, สร้าง QR Code, โปรโมทแบรด์, เก็บสถิติการเข้าถึงแบรด์, วิเคราะห์ข้อมูล

SHORTEN URL
QR Code
TRACK
ANALYSIS

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์พร้อมรายงานที่ทันสมัย

สถิติข้อมูลมูลภาพรวมลิ้งค์

ภาพข้อมูลการเข้าถึงลิ้งค์ทั้งหมด

Mobirise

สถิติข้อมูลลิ้งค์

ข้อมูลวิเคราะห์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์

Mobirise

 Realtime Tracking

แสดงรายการข้อมูลการเข้าถึงลิ้งค์

Our Clients

© Copyright 2017 GO-TO.LINK - All Rights Reserved